Home » Gemeentenieuws

Juni 2019:

 

  • Gemeente heeft bericht dat er op de Huinerenkweg extra verlichting is aangebracht
  • Fietspad Mooi Veluwe is opgeknapt

 

Artikel uit het Puttens Weekblad van 5 juli:

Dankzij wijkavonden kwamen er ook praktische oplossingen

Putten - Het college van burgemeester en wethouders wil graag met de Puttense inwoners in gesprek komen. Inmiddels zijn twee wijkavonden georganiseerd door de buurtverenigingen INTBOS en Krachtighuizen.

"Het leverde avonden op met een goed gesprek over wat er leeft in de wijk en wat anders en beter kan. Inmiddels wordt er volop gewerkt aan deze verbeteringen en gebeurt dit uiteraard in samenwerking tussen bewoners en de gemeente", vertelt wethouder Koekkoek.

Geert Middel heeft als voorzitter van de buurtvereniging Krachtighuizen het initiatief genomen tot een dergelijke wijkavond. "Die avond bezochten zeventig mensen ons buurthuis en we zijn blij dat we in gesprek met de gemeente zijn gekomen. De bewoners weten beter wat er in de wijk speelt. Als we gezamenlijk ergens naar kijken, zorgt dat ook voor meer draagvlak onder de inwoners. Ik snap best dat we niet alles voor elkaar kunnen krijgen maar dat er serieus geluisterd wordt en naar oplossingen gekeken wordt is erg fijn." Koekkoek vult aan: "Als gemeente kijken we vaak naar technische oplossingen, maar dankzij de wijkavonden kwamen er ook praktische oplossingen naar voren. Zo wilde een bewoonster van Krachtighuizen graag een blikvanger om zwerfvuil tegen te gaan. Die is inmiddels geplaatst." Middel wil binnenkort weer een wijkavond houden.

Mary Stottelaar is secretaris van buurtvereniging INTBOS en ook zij kijkt terug op een bijzondere avond. "Door het gesprek aan te gaan, komt de gemeente dichter bij de burger te staan. Het is door onze leden goed ontvangen dat het hele college die avond aanwezig was. Wij hebben kleine en grotere pijnpunten naar voren kunnen brengen en de aanwezigen hadden het gevoel dat er ruimte was voor een open gesprek. Veel vragen werden direct beantwoord. INTBOS heeft een open en welwillende gemeente ervaren. We zijn begonnen met het samen oplossen van de pijnpunten." Wethouder Koekkoek haakt hierop in: "Na een wijkavond is het wel belangrijk dat we als gemeente er wat mee doen. We blijven met elkaar in gesprek."

Middel en Stottelaar zijn beiden zijn zeer positief over hun wijkavonden. "Bewoners willen best wel meedenken."

___________________________________________________________________

Hieronder staat het verslag wat is gemaakt n.a.v. de drukbezochte wijkavond

(16 november 2016)

Tijdens de wijkavond kwam de vraag of er een blikvanger kon komen op de hoek van de Huinerenkweg en de Driesteweg. Deze is inmiddels geplaatst en er wordt tot ieders tevredenheid al goed gebruik van gemaakt!

 

 

 

 

 

Krachtig in buurt en recreatie