Statuten:

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn de personalia van de personen die zijn opgenomen in de statuten geanonimiseerd.