Home » Het bestuur en vrijwilligers

 

Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Geert Middel
Oude Garderenseweg 8
3881PR Putten
0341-357021
geertmiddel@planet.nl

 

Secretaris/penningmeester:

 Henk van Woerden

hjvanwoerden55@gmail.com

 

Verhuur gebouw en coördinator bar vrijwilligers:

Hans van Dijk

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

 

Algemeen bestuurslid:

Richard Seijts

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

 

Algemeen bestuurslid:

Gert Schipper

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

 

Vaste vrijwilligers:
Mattheus Kieft (sponsoren en projecten)

Henk Helsdingen (bar en adviseur bestuur)

Hennie Rook (contactpersoon bewegen/ontspannen)

 Gerda van Zoeren (contactpersoon bingo)

Diana Kamer (contactpersoon koppelklaverjassen)

 

Joke van Woerden (bar)

Miep Helsdingen (bar)

Edith van de Hoek (bar)

Carla Schipper (beheer website)

 

 

 

 

 

 

 

Krachtig in buurt en recreatie