Contact met bestuur:

Wilt u iets bespreken met het bestuur of dient een zaak te worden behandeld in de eerstvolgende bestuursvergadering?

Dan verzoeken wij u vriendelijk om dit uiterlijk een week voor de bestuursvergadering schriftelijk in te dienen via de algemene e-mail van de buurtvereniging:

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

Het bestuur zal dit in de eerstvolgende bestuursvergadering behandelen waarna u een terugkoppeling krijgt.

Data bestuursvergaderingen (onder voorbehoud):

27 november

 

 

 ____________________________________________________________________________

Ons bestuur + de bestuurstaken:

Voorzitter:
Edith van Hoek

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

Voorzitter is verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen van de
vereniging. Ze doet een gedeelte van de de PR en  maakt de nieuwsbrief /nieuwsflits,
heeft contact met drukker, stelt samen met secretaris brieven op naar
bijvoorbeeld Gemeente of andere instellingen. 

 

Secretaris:

 Henk van Woerden

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

Secretaris behandelt alle inkomende en uitgaande correspondentie zowel telefonisch,
schriftelijk, via mail of whatsapp. Maakt agenda en notulen van alle
vergaderingen, doet het abonnementenbeheer, functionaris AVG,
toegangsbeheer

De voorzitter is mede verantwoordelijk.

 

Penningmeester:

Suzanne Ruitenberg

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

Penningmeester doet alles wat met de financiën van de vereniging te
maken heeft, o.a. inkomende- en uitgaande betalingen, contributie,
donaties, bankafschriften, boekhouding, jaarcijfers, kas/pin betalingen.

De voorzitter is mede verantwoordelijk.

 

Algemeen bestuurslid:

Miranda Haverlag:

PR in alle sociale media: Facebook, twitter en Instagram, maakt flyers/aankondigen en andere uitingen die op papier verspreid worden. Daarnaast doet ze een  deel van de boekhouding (ter ondersteuning penningmeester)

De voorzitter is mede verantwoordelijk.

 

Algemeen bestuurslid:

Cor van Rouwendaal:

Kleine reparaties en kluscoordinatie,contactpersoon klootschieten en stagiair bar

De voorzitter is mede verantwoordelijk.

 

Welke vrijwilligerstaken worden er naast de bestuurstaken gedaan:

- Klussen in- en om het buurthuis
- Schoonmaken van het buurthuis, elke week
- Paar keer per jaar extra grote schoonmaak buurthuis
- Onderhoud machines
- Lege flessen/ plastic inleveren
- Inkoop t.b.v. Bingo
- Inpakken en klaarmaken prijzen Bingo
- Klaarmaken zaal voor activiteiten, zoals kaarten, darts, biljart, bingo,
sporten, enz.
- bardienst
- Keukendienst
- Bemensing van alle activiteiten op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
en zaterdag
- Inrichting buurthuis met de seizoenen mee
- Vergaderingen en overleggen
- Websitebeheer

 

Vaste vrijwilligers:

Hennie Rook (contactpersoon bewegen/ontspannen, AED en schoonmaakrooster)

Henk van Woerden (contactpersoon bingo/contactpersoon koppelklaverjassen)

                Monika den Herder(bingomaster)

 Henk Helsdingen (bar)

Joke van Woerden (bar)

Miep Helsdingen (bar)

Edith van Hoek (bar /reserve bingomaster)

Jan Geurts (bar, verkeersregelaar bij grote evenementen)

Carla Schipper (beheer website)

Yvonne, Tinie, Corrie, Joke, Hennie en Edith (schoonmaaktaken)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krachtig in buurt en recreatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb