Home » Het bestuur en vrijwilligers

 

Wilt u iets bespreken met het bestuur of dient een zaak te worden behandeld in de eerstvolgende bestuursvergadering?

Dan verzoeken wij u vriendelijk om dit uiterlijk een week voor de bestuursvergadering schriftelijk in te dienens via de algemene e-mail van de buurtvereniging:

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

Het bestuur zal dit in de eerstvolgende bestuursvergadering behandelen waarna u een terugkoppeling krijgt.

Data bestuursvergaderingen:

  •  27 november om 19.30

 

 

Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Edith van Hoek

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

Secretaris:

 Henk van Woerden

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

 

Penningmeester:

 Henk van Woerden

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

 

Algemeen bestuurslid /verhuur gebouw en coördinator vrijwilligers:

Hans van Dijk

06-41045267

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

 

 

Vaste vrijwilligers:
Mattheus Kieft (sponsoren en projecten)

Henk Helsdingen (bar en adviseur bestuur)

Hennie Rook (contactpersoon bewegen/ontspannen)

Diana Kamer (contactpersoon bingo)

Diana Kamer (contactpersoon koppelklaverjassen)

 

Joke van Woerden (bar)

Miep Helsdingen (bar)

Edith van Hoek (bar)

Carla Schipper (beheer website)

 

 

 

 

 

 

 

Krachtig in buurt en recreatie