Home » Het bestuur en vrijwilligers

 

Wilt u iets bespreken met het bestuur of dient een zaak te worden behandeld in de eerstvolgende bestuursvergadering?

Dan verzoeken wij u vriendelijk om dit uiterlijk een week voor de bestuursvergadering schriftelijk in te dienen via de algemene e-mail van de buurtvereniging:

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

Het bestuur zal dit in de eerstvolgende bestuursvergadering behandelen waarna u een terugkoppeling krijgt.

Data bestuursvergaderingen (onder voorbehoud):

25 maart, 27 mei, 29 juli, 30 september en 25 november om 19.30

 

 

Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Edith van Hoek

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

Secretaris:

 Henk van Woerden

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

 

Penningmeester:

 Henk van Woerden

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

 

Algemeen bestuurslid /verhuur gebouw en coördinator vrijwilligers:

Hans van Dijk

06-41045267

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

 

 

Vaste vrijwilligers:

Mattheus Kieft (sponsoren en projecten)

Henk Helsdingen (bar en adviseur bestuur)

Hennie Rook (contactpersoon bewegen/ontspannen)

Monika den Herder (contactpersoon bingo)

Diana Kamer (contactpersoon koppelklaverjassen)

 

Hans van Dijk (bar)

Joke van Woerden (bar)

Miep Helsdingen (bar)

Edith van Hoek (bar)

Carla Schipper (beheer website)

 

 

 

 

 

 

 

Krachtig in buurt en recreatie