Home » Het bestuur en vrijwilligers

 

Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Vacant

 

Secretaris:

 Henk van Woerden

hjvanwoerden55@gmail.com

 

Penningmeester:

 Henk van Woerden

hjvanwoerden55@gmail.com

 

Algemeen bestuurslid /verhuur gebouw en coördinator vrijwilligers:

Hans van Dijk

06-41045267

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

 

Algemeen bestuurslid:

Vacant

 

 

Vaste vrijwilligers:
Mattheus Kieft (sponsoren en projecten)

Henk Helsdingen (bar en adviseur bestuur)

Hennie Rook (contactpersoon bewegen/ontspannen)

Diana Kamer (contactpersoon bingo)

Diana Kamer (contactpersoon koppelklaverjassen)

 

Joke van Woerden (bar)

Miep Helsdingen (bar)

Edith van Hoek (bar)

Carla Schipper (beheer website)

 

 

 

 

 

 

 

Krachtig in buurt en recreatie