Met groot verdriet en pijn in ons hart delen we jullie mee dat

onze vrijwilliger in hart en nieren, oud-bestuurslid en erelid,

Hans van Dijk, op 20 april 2023, op 70-jarige leeftijd is overleden.

Na een kort ziekbed heeft hij deze strijd helaas niet kunnen winnen.

Velen van jullie kenden Hans, omdat hij vele jaren met tomeloze inzet bij - of rondom nagenoeg elke activiteit in ons buurthuis en daarbuiten, betrokken was.

Tja, die tijd met hem is geweest en oh wat missen we hem.

En natuurlijk gaan we door, dat wilde hij ook.

Ik hoop dat jullie hem ook blijven herinneren en zijn herinnering koesteren.

Bij het bestuur en de vrijwilligers heeft ie voor altijd een plekje in ons

hart veroverd…………….en dat blijft!

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Uit de statuten van de Buurvereniging:

Artikel 4 punt 3:

Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de Vereniging als zodanig door de Algemene Vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20  april 2022 nam Hans van Dijk afscheid als bestuurslid.

Onze voorzitter Edith richtte het woord tot Hans:

Namens het bestuur en de vrijwilligers wil ik je heel hartelijk danken voor alles wat je voor de Buurtvereniging hebt gedaan.

Niet alleen zat je 8 jaar in het bestuur, daarvoor en tijdens die periode was je ook: bar-vrijwilliger, klus-vrijwilliger, IT-vrijwilliger, schoonmaak-vrijwilliger, boodschappen-doen-vrijwilliger, meedenk-vrijwilliger, BBQ-vrijwilliger, sjouw-vrijwilliger, bouw-vrijwilliger, vergader-vrijwilliger, bruiloften-feesten-partijen-vrijwilliger en nog veeeeel meer......

Jouw inzet was ongekend en gelukkig kunnen wij, als overige vrijwilligers nog steeds een beroep op je doen en hopen we nog heel lang samen te kunnen werken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb